Meldnummer 06 - 22 25 11 11

Tips, informatie & vragen

Op deze pagina wordt u geïnformeerd over nuttige zaken in de omgang met dieren.

De lente is begonnen. Dat betekent dat het snel weer druk wordt bij het meldnummer, want

Voorjaar + Zomer = vogeltijd!

In het voorjaar worden we veelvuldig gebeld over jonge "hulpbehoevende" vogels. Deze zijn of uit het nest gevallen of hebben het nest al verlaten en kunnen nog niet vliegen of ze zijn door een kat gepakt. In alle gevallen kunnen wij vaak niet meer doen dan de melder zelf.

Het betreft meestal merels, lijsters of mussen, maar hongerige koolmeesjes vallen ook wel eens uit hun nest. Jonge merels en lijsters hippen de eerste paar dagen nadat ze het nest hebben verlaten achter hun ouders aan terwijl deze eten zoeken. Ze kunnen nog nauwelijks vliegen maar worden door hun ouders in de gaten gehouden. Laat deze vogels dan ook met rust, tenzij katten in de buurt zijn. Plaats ze dan onder struiken, waar de katten er niet bij kunnen.

Andere jonge vogels kunnen eenvoudig geholpen worden door ze terug te plaatsen in het nest of op een andere hoge plaats in de buurt.

Dringend advies:

Neem nooit een jonge vogel die uit het nest gevallen is, hoe zielig deze ook is, in een doosje in huis. Als vogels in huis worden gehaald, gaan zij altijd dood. Dat is de jarenlange ervaring van dierennoodhulp organisaties. Bij grotere vogels, duiven, roofvogels, watervogels, etc. kunt u het beste de hulp inroepen van de dierenambulance Woerden via meldnummer 0384 - 414242. De telefoniste zal met u overleggen wat het beste gedaan kan worden.

Wat kunt U zelf doen als u een vogeltje of vogelnest vindt ?

  • Is een jonge vogel uit het nest gevallen, zoek dan eerst het nest op en zet de vogel - als dat mogelijk is - er zo dicht mogelijk bij. Kunt u het nest niet vinden probeer dan te luisteren - op grote afstand van het jong - of u de ouders hoort roepen en zet het jong dan in de buurt op een hoge plek bijvoorbeeld op een schuurtje, boomtak of iets dergelijks. De ouders blijven altijd in de buurt en laten het jong niet zomaar achter.

 

  • Als een nest uit een boom valt en de ouder(s) is / zijn nog in de buurt dan blijven de ouder(s) de jongen verzorgen. Is dit niet het geval of zijn er katten in de buurt bel dan de dierenambulance Woerden 0348-414242. Die komen de jonge vogels ophalen en brengen ze naar het vogelasiel. Echter jonge merels of jonge vogels in zijn algemeenheid hebben weinig kans op overleven als ze van de ouders worden weggehaald.

 

  • Wat nu als een jong of een van de ouders is gepakt door een kat? Als er maar een klein wondje is, ga dan zo snel mogelijk even met de vogel naar een dierenarts. Een vogel gaat niet dood door het wondje maar wél aan de infectie die onvermijdelijk is. Op kattentanden en -klauwtjes zitten altijd bacteriën die een infectie veroorzaken. Als de vogel snel antibiotica krijgt heeft deze nog een kleine kans te overleven, anders duurt het slechts een paar dagen dat de infectie in de bloedbaan komt en de vogel sterft.

Om te voorkomen dat er onnodig jonge vogels bij hun ouders worden weggehaald, volgen hieronder enkele specifieke situaties waarin u een jonge vogel kunt aantreffen met advies hoe te handelen.

Uilen:
Wat is er aan de hand: Uiltje zit naast de boom (is uit de boom gevallen).
Hoe te handelen: Laten zitten. Klimt er zelf weer in. Als het erg druk is (honden, katten en/of kinderen) het uiltje proberen terug in de boom zetten, zo nodig met onze hulp en/of die van de dierenambulance.

Merels:
Wat is er aan de hand: Jong zit in de tuin en hupt wat rond. Ouders zitten in de buurt maar een kat loert er op. Jonge merels hebben een paar dagen nodig voordat ze zelfstandig weg kunnen vliegen, hippen in de tuin hoort bij het gedrag.
Hoe te handelen: Zet het jong in een struik of klimop zodat de kat er niet bij kan, blijf niet kijken hoe het gaat anders durven de ouders niet terug te komen.

Mezen:
Wat is er aan de hand: een van de ouders is dood.
Hoe te handelen: Niet mee bemoeien, vader of moeder voert gewoon door. U kunt eventueel een bakje universeel voer in de buurt neerzetten.

Wat is er aan de hand: Ouders vliegen met jongen uit en er blijven 1 of 2 achter.
Hoe te handelen: Deze jongen zijn ziek of niet goed gegroeid. Laten zitten. Opvangen heeft geen nut. Ook bij ons of in het vogelasiel zijn deze dieren ten dode opgeschreven (dit is de natuur).

Kauwen/Gaaien:
Wat is er aan de hand: Jong zit alleen op het gras/ in de tuin.
Hoe te handelen: Ouders voeren de vogels. Is er een kat in de buurt, verplaats het jong naar een veilige plek in de tuin of park.

Eendjes:
Wat is er aan de hand: Heel nest met moeder en pulletjes. Moeder gaat weg en een paar pulletjes blijven achter.
Hoe te handelen: Deze naar het water brengen naar moeder eend en haar andere jongen. Draag dan wel handschoenen. Bij het met de blote handen aanpakken van pulletjes verdwijnt hun beschermende olielaag en kunnen de pulletjes verdrinken.

Wat is er aan de hand: Moeder eend dood, vader doet niets.
Hoe te handelen: Bel  0348 - 414242 en de dierenambulance Woerden brengt de eendjes naar het vogelasiel.

Wat is er aan de hand: Eendje alleen (Kuifeendje).
Hoe te handelen:
Laten zwemmen, moeder is ondergedoken, deze komt pas terug als de mensen weg zijn.

Scholekster / Meeuwen:
Wat is er aan de hand: Jong ligt op de grond /in de tuin.
Hoe te handelen: Terug zetten op het dak, indien mogelijk.

Wat is er aan de hand: Jong is gewond.
Hoe te handelen: Bel 0348 - 414242 en de dierenambulance Woerden brengt de gewonde vogel naar de Dierenartsenpraktijk Bodegraven (DAP) voor medische verzorging.

Gierzwaluwen:
Wat is er aan de hand: De zwaluw is gezond, maar wil/kan niet wegvliegen!
Hoe te handelen: Pak de zwaluw voorzichtig op en gooi deze in de lucht. Vaak is dat voldoende om de zwaluw weer op weg te helpen.

Jonge vogels

Ieder jaar worden er tijdens het broedseizoen honderden jonge vogels naar het vogelhospitaal gebracht. Veel van deze jonge vogels zijn hun ouders kwijtgeraakt doordat deze door een kat of hond zijn gepakt of aangereden door een auto. Het gebeurt echter ook regelmatig dat een jonge vogel bij de ouders wordt weggehaald omdat men deze niet ziet. De ouders zitten bijvoorbeeld verscholen in een boom en wachten totdat "de kust" veilig is. Om te voorkomen dat er onnodig jonge vogels bij hun ouders worden weggehaald, volgen hieronder enkele situaties waarin u een jonge vogel kunt aantreffen en hoe te handelen.

Merels

Jonge Merel

Jonge merel

Jong zit alleen op het gras/in de tuin. Zet het jong in een struik of klimop zodat een kat er niet bij kan. Jonge merels hebben een paar dagen nodig voordat ze zelfstandig weg kunnen vliegen. Hippen in de tuin hoort bij het gedrag Blijf niet kijken hoe het gaat, anders durven de ouders niet terug te komen.

Spreeuwen

Spreeuwen kunnen bij het uit het nest komen wel vliegen, maar moeten 's avonds met de ouders mee naar een gezamenlijke slaapplaats. Als zij dit om de één of andere reden niet kunnen worden zij in de steek gelaten. Spreeuwen zijn meestal ziek en/of verzwakt en zijn daarom moeilijker te redden. Zo'n jong vogeltje heeft een intensieve verzorging nodig. Zo lang het licht is moet er elk uur gevoerd worden. Ook warmte is belangrijk, evenals drinkwater. Beslist geen melk, dit is voor iedere vogel giftig.

Meeuwen

Jonge meeuwJonge zilvermeeuw

Meeuwen vallen uit het nest en lopen er soms verloren bij. De ouders, ooms en tantes zijn allemaal in de buurt en verzorgen de jonge vogels. Let u wel op als u te dicht naderd kunnen de volwassen meeuwen hun kroost zeer fel beschermen en kunnen plots uit de lucht u een lelijke pik op de kop geven. Overtuig u ervan dat een jonge vogel echt zijn ouders kwijt is voor u hem oppakt. Bekijk hem van een afstand, gedraag u rustig en stel u enigszins overdekt op, zodat de oudervogel u niet als gevaarlijk beschouwt en daarom bij het jong wegblijft.

Uilen

Jonge uilen

Jonge bosuiltjes

Uiltje zit naast de boom (is uit de boom gevallen) Laten zitten, klimt er zelf weer in. Als de omgeving erg druk is (honden en/of kinderen) het uiltje terug in de boom zetten, zonodig met behulp van de dierenambulance. Probeer bij roofvogels altijd zo nauwkeurig mogelijk de vindplaats aan ons door te geven, zodat wij de vogels weer dezelfde plek terug kunnen plaatsen. Bij uilen, indien mogelijk, op de boom nauwkeurig.

Eenden

Jonge eendjes

Jonge eendjes (pulletjes)

Wat is er aan de hand? Heel nest met moeder en pulletjes. Maar moeder gaat weg en een paar pulletjes blijven achter. Hoe te handelen? Deze naar het water brengen naar moeder eend en haar andere jongen. Moeder eend dood, vader doet niets, eendjes naar het vogelhospitaal brengen of dierenambulance bellen. Eendje alleen (kuifeendje). Laten zwemmen, moeder ondergedoken. Deze komt pas terug als mensen weg zijn.

Kauwen

Jonge kauw

Jonge kauw

Jong zit alleen op het gras/in de tuin. Niet mee bemoeien, vader of moeder voert gewoon door.

Mezen

Jonge mezen

Jonge mezen

Niet mee bemoeien, vader of moeder voert gewoon door. U kunt eventueel een bakje universeel voer in de buurt zetten.

Voor verdere vragen kunt u ons natuurlijk altijd bellen.

Bron: www.vogelhospitaal.nl

==========================================================================