Meldnummer 06 - 22 25 11 11

De DAP steunde ook in 2017 de lokale Dierennoodhulp

Uitreikning cheque

De Dierenartsenpraktijk Bodegraven (DAP) doneerde voor de 5de keer in de actiemaand oktober een bedrag per consult aan onze stichting.

Dit jaar was het 1 € per consult. Dierenarts Eddy van Boxel overhandigde op 20 november 2017 de waardebon van € 584,-- aan de voorzitter van de Dierennoodhulp Bodegraven.

Wij bedanken de DAP en hun klanten voor deze gulle donatie. Dat wordt zeer op prijs gesteld.

BEDANKT